Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zorg met het hart als uitgangspunt

Een ondernemende instelling zijn, dat is de ambitieuze stip op de horizon van Liselotte van Bokhoven. Sinds 2019 is ze bestuurder van Zorgplein Maaswaarden in Wijk en Aalburg.

“Het voelt als thuiskomen. Je komt hier door de achterdeur, je hoort erbij. De rust na een lange werkdag, heerlijk. Ik groeide op in een ondernemersgezin in Drunen, studeerde in Leiden en vertrok daarna naar Rotterdam. Na een lange loopbaan met verschillende functies bij zorginstanties was het mijn droom om als bestuurder terug te keren naar Brabant”, vertelt Liselotte van Bokhoven. Ze is intrinsiek bevlogen en staat voor dienend leiderschap. Ze vertelt snel en gepassioneerd. “Vanuit professionaliteit verbinding maken met de bewoners en collega’s, hier ligt mijn hart:’

 Welke plannen heb je met Maaswaarden?

“We hebben de piketpaaltjes geslagen om samen te bouwen aan een centrum met als basis het concept positieve gezondheid. Je bent meer dan je gebrek, wat kun je wel, op kracht niet op klacht. We willen een kleinschalig thuis creëren voor onze bewoners, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Waar bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers leven en werken in en aan een veilige woonomgeving. Met open deuren, zodat we bereikbaar en toegankelijk zijn. We gaan het leidinggevend kader op één lijn brengen, iedereen hetzelfde antwoord, verbinding maken en het goede voorbeeld geven. Dat begint bij mij. Boeiend en bindend werkgeverschap dus:’

 Je wilt ook samenwerken met externe partijen?

“We kunnen niet alles alleen. We hebben externe partijen nodig en die hebben we gevonden in onder andere Welzijn Pro Seniore, welzijn en zorgcollega’s, gemeente et cetera. We gaan gezamenlijke

activiteiten opzetten, met de insteek: hoe heb ik een fijne dag? Met welke ondersteuning kan ik zo lang mogelijk thuisblijven? Elkaar ontmoeten in wederkerigheid.”

 Hoe investeert Maaswaarden in kwaliteit?

“We willen een lerende organisatie zijn waar de bewoners centraal staan en de kwaliteit intern en extern gezien wordt. We hebben een samenwerking met het ROC Koning Willem 1 college, het Willem van Oranje College en Prinsentuin Curio. Daarnaast gaan wij deelnemen aan een schitterend programma voor zijinstromers: ‘Lefgozers’. Dit jaar zijn we met zes lefgozers begonnen en in 2021 schalen we op naar vijftien. Mensen hebben al een niveau 3 diploma en maken nu de overstap naar de zorg. Normaal duurt dit traject drie jaar, nu achttien maanden met baangarantie door ons. Mooi om hier straks de uitwisseling te gaan zien tussen de zittende collega’s en de nieuwe collega’s. Opleiden geeft altijd nieuwe inzichten die stimuleren om je te blijven ontwikkelen.”

 Welke impact heeft Covid-19?

“Tot eind oktober waren we vrijwel niet getroffen door Covid-19, zowel de bewoners als de collega’s niet. Door een uitbraak op één van de afdelingen deze herfst zijn bewoners in isolatie geweest. Onze psycholoog en geestelijk verzorger is gevraagd om onze medewerkers die in thuisquarantaine zaten bij te staan indien nodig. Collega’s en familie maken zich zorgen of zij het niet binnen brengen of hebben gebracht. Al met al een heftige periode. In de beperking van Covid-19 is er een extra verantwoordelijkheid om maximaal goede persoonsgerichte zorg te bieden. Ik voel dedruk, niet de stress.”