Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Toontje Sprengerpluim voor Jade Buchholtz

ALTENA – De Toontje Sprengerpluim is dit jaar toegekend aan Jade Buchholtz (20 jaar) uit Sleeuwijk. In 2019 was ze korte tijd CDA raadslid en verving ze raadslid Tineke van der Zaal tijdens haar zwangerschapsverlof. In die periode daalde de gemiddelde leeftijd van de raadsleden aanzienlijk. Thans is ze actief als burgerraadslid. Jade kwam in aanraking met de politiek door de jongerenraad in de gemeente Altena. In de jongerenraad heeft ze vooral alcohol- en drugsverslaving onder jongeren aangekaart.  “Ik wil graag een stem geven aan jongeren en iets betekenen voor onze inwoners. Het is jammer dat zo weinig jongeren hun stem laten horen”. Ze krijgt regelmatig de vraag waarom ze als jonge vrouw politiek actief is. “Dat is een beetje gek, het zou juist niet bijzonder moeten zijn dat je als jonge vrouw politiek actief bent”. De pluim is toegekend als waardering voor haar moed om op te komen voor de belangen van jongeren in Altena. De pluim is vrijdagmiddag uitgereikt aan Jade tijdens de bijeenkomst van Vrouw & Altena op het gemeentehuis in Almkerk.

De Toontje Sprengerpluim werd eerder uitgereikt aan Hetty van der Stelt, Sylvana de Backer, Carla Breuer, Loes Lijmbach, Hennie Schermers, Paula Jorritsma, Marienke de Boer-van Lankeren, Jenneke Komejan, Corine Verweij, Carola Schouten en Riet de Graaf. De Toontje Sprengerpluim, die jaarlijks wordt uitgereikt rond Internationale Vrouwendag (8 maart) door Hannie Visser-Kieboom verwijst naar Toontje Sprenger, zij was in 1939 het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena in de gemeente Sleeuwijk en De Werken c.a. Samen met een zus en broer runde ze café Sprenger bij het voetveer van Sleeuwijk naar Gorinchem. Met het uitreiken van de pluim wordt zo jaarlijks aandacht gevraagd voor meer vrouwen in de politiek. Zeven van de 31 raadsleden in Altena is vrouw; tevens heeft de gemeente één vrouwelijke wethouder. Om vrouwen meer zichtbaar te maken is tevens een verzoek ingediend bij de gemeente Altena om in het dorp Sleeuwijk een straat te vernoemen naar Toontje Sprenger. De gemeente buigt zich thans over dat verzoek.