Chantal-de-Schepper Tag

Eigenaar van  Economisch Adviesburo de Schepper. Economie gaat over zoveel meer dan cijfers alleen. Als ik visies en plannen maak, zie ik mensen, relaties, samenwerkingskansen. De samenhang tussen economie, ecologie en maatschappij komt samen op het niveau van een  regio: de circulaire economie begint in de regio. Mijn inspiratiebron? Het geloof dat de regionale schaal een broedplaats is van lokale initiatieven. Kijk naar het verleden met Frits Philips, begonnen in zijn garage. En kijk naar Steve Jobs van Apple, ook zo klein begonnen. De slimme verbinding die zij maakten met hun omgeving maakte hen groot. Waar sta je over vijf jaar? Met hersenen, hart...