Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op ‘Bezoek’ In Altena Bij: Programmamanager Circulaire landbouw en agrofood gemeente Altena, Albertien Perdok

Door Hannie Visser-Kieboom

 

De circulaire landbouw moet het verhaal van Altena worden

ALTENA – Programmamanager Albertien Perdok (37) ziet een duurzame samenleving niet alleen als haar persoonlijke missie, maar wil bovenal van de gemeente Altena een lichtend voorbeeld van de circulaire landbouw en agrofoodsector maken. Op 6 mei startte ze met haar nieuwe baan bij de gemeente Altena en de komende maanden gaat ze op bezoek bij de pioniers in Altena, maar ook bij betrokkenen vanuit de reguliere landbouw en natuurorganisaties.

 

Die pioniers in de landbouwtransitie waren eerder al betrokken bij het manifest ‘de Kracht van Altena’. Bedrijven die voorop lopen in duurzaam produceren, biologisch boeren, de eiwittransitie en pixellandbouw. In het manifest is in 2018 opgetekend dat Altena de voedselkringlopen sluit door cross sectorale samenwerking en kennisdeling in duurzaam produceren en consumeren van voedsel. Het voortbouwen op de plannen van het Manifest, maar ook initiatieven daarbuiten, is één van de speerpunten waar Albertien komend jaar op in gaat zetten. ‘Het op de kaart zetten van circulaire landbouw en agrofoodsector’ is  de opdracht die ze meekreeg van de gemeente, als opmaat naar een volledig circulaire economie.

 

Manifest

Die opdracht heeft Albertien vertaald naar een aantal uitdagingen waar ze de komende tijd aan gaat werken. Zo wil ze een Perspectief schetsen over hoe Altena zo’n circulaire gemeente kan worden en zet ze in op het profileren van Altena als circulaire gemeente in de regio en de provincie. Dat lukt niet alleen, daarvoor gaat ze op zoek naar samenwerking met onder andere de pioniers van het Manifest ‘de Kracht van Altena’ èn vertegenwoordigers van de reguliere landbouw.

 

Pioniers

“Die circulaire landbouw en agrofoodsector kan het verhaal van Altena worden. We hebben daarvoor niet alleen de pioniers nodig, maar ook een breed draagvlak. Ik wil met alle belangengroepen en iedereen die betrokken is bij de voedselketen in gesprek om te zoeken naar verbinding, zowel op regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Hoe kunnen we iedereen perspectief bieden op een duurzaam voedselsysteem?  En dan in de hele keten, van boer tot bord. Wat moet je wel doen en wat moet je vooral  niet doen. Maar ook, wat is er allemaal al? Voor kringlooplandbouw hoeft echt niet iedereen biologisch te gaan boeren. We hoeven het wiel ook niet opnieuw uit te vinden, er is al heel veel gedaan”.

 

Circulaire kas

Albertien Perdok woont in Oudenbosch en na haar studie bos- en natuurbouw in Wageningen werkte ze als adviseur en consultant voor commerciële adviesbureaus, het Wereld Natuur Fonds, maar ook als ZZP’er. Een van haar laatste opdrachten was een Europees onderzoek naar de haalbaarheid van een circulaire kas in Estland. Een belangrijk kenmerk van de kas is de polycultuur landbouw, daarbij groeien tegelijkertijd meerdere en veelal meerjarige gewassen. Dit in tegenstelling tot monocultuur in de reguliere landbouw. De kas had een terugverdientijd van zes jaar, maar alleen in combinatie met een goedlopend restaurant en bezoekerscentrum. De verkoop van verse producten uit de kas leverde op zichzelf niet voldoende op voor een snelle terugverdientijd.  

 

Duurzaamheid

“Ik heb steeds mijn hart gevolgd en daarbij veel werkervaring opgedaan. De affiniteit met de landbouw was er altijd al, ik ga daarmee nu voor het eerst aan de slag bij een gemeente. Als we een voorbeeld gemeente willen worden voor de circulaire landbouw en agrofood moet je ook kijken naar de sociale transitie. We moeten respect hebben voor de mensen die het moeten maken. De veranderingen kun je niet tegenhouden en duurzaamheid is niet meer te stoppen. Ik heb zeker niet de illusie dat het makkelijk zal zijn. We kunnen alleen duwtjes geven, net zolang tot circulair mainstream is geworden. Daarvoor wil ik in gesprek met alle inwoners. De pioniers zijn belangrijk, die voorlopers moeten we omarmen, maar ik zie graag dat de meerderheid mee gaat doen”

 

Perspectief

Hoe het Perspectief van Altena er straks uitziet weet Albertien Perdok nog niet. “De vorm van het Perspectief heb ik nog niet bedacht. Het gaat om de inhoud, waar iedereen vanuit zijn eigen kennis, interesse en verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan het bereiken van het gemeenschappelijk doel. En of dat Perspectief dan een website is, een film of een foto, een beleidsnota of actieplan, dat komt dan wel. Door een dialoog te starten zou ik graag zien dat iedereen die zich committeert aan het Perspectief van een circulaire landbouw en agrofoodsector”.