Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘Mijn leven voelt in balans’

‘haal er veel voldoening uit om op deze manier mijn steentje bij te dragen.” 

Vrouw & Altena gaat in gesprek met gezondheidsjurist Gabie Bouman- Bakker. Ze woont samen met haar partner Annemiek Bouman en hun zoon Goof aan de dijk in Wijk en Aalburg. Gable vertelt hoe zij gekomen Is tot waar ze nu op haar 27e staat. 

 

Gabie groeit op in Zevenbergen in een liefdevol gezin. “Ik wist van kinds af aan dat ik iets in de zorg wilde doen maar twijfelde over welke kant ik op wilde. Word ik arts of wil ik meer de management kant op?” Gabie koos na het Gymnasium voor de Bachelor Health Policy and Management, een opleiding waar beide kanten van de zorg aan bod komen. In het eerste jaar komt het onderdeel gezond heidsrecht aan de orde en Gabies keuze is gemaakt. Na het behalen van haar bachelor of science studeert ze rechtsgeleerdheid en specialiseert zich via de master gezondheidsrecht in de zorg. “Inmiddels werk ik alweer bijna vier jaar met veel plezier als jurist gezondheidsrecht.” 

 

Werk

Als jurist gezondheidsrecht binnen een branchevereniging in de zorg kent Gabies vak vele uitdagingen. Zo houdt ze zich onder andere bezig met het informeren van zorgaanbieders over gezond heidsrechtelijke kwesties, monitort ze wet- en regelgeving en acteert ze hierop wanneer dat wenselijk is. “Daarnaast zit ik veel rond de tafel met mede juristen, lobbyisten en de minister van WWS over nieuwe wetgevingstrajecten. Wetten zijn er niet plotseling, daar gaat een lange tijd aan vooraf. Een termijn van een jaar of vier is niet ongebruikelijk. Je begrijpt dat dat niet altijd zonder slag of stoot gaat. Ook werk ik mee aan de ontwikkeling van beleid, zoals het opstellen van richtlijnen, protocollen en handreikingen. Daarnaast geef ik colleges gezondheidsrecht aan studenten van de Radboud Universiteit en het UMC Groningen.” 

 

Vrijwilligerswerk 

“Tijdens het afstudeerdiner met mijn ouders filosofeerden wij met elkaar over hoe ik naast mijn baan nog meer betekenisvol kan zijn voor de mensen om mij heen en de maatschappelijke problemen die me aan het hart gaan”, vertelt Gabie. Ze heeft ervoor gekozen om ieder jaar een ander goed doel te steunen en zich daarvoor in te zetten. “Dit jaar steun ik de Brandwondenstichting. Ik steun finan cieel, ben collectant en werk mee aan het lokale campagnebeleid. Ik

Sport en ontspanning Als kind was Gabie altijd al graag in beweging. Ze deed aan atletiek, zat op judo en heeft een tijd geturnd. Een paar jaar geleden is ze gaan rugbyen. “Een geweldig mooie sport, hard maar zeer respectvol. Na meerdere kleine blessures was het breken van mijn sleutelbeen het moment waarop ik besloten heb te stoppen met deze mooie maar toch wel blessuregevoelige sport. Sindsdien vind je me veel in de sportschool of al hardlopend over de Wijksewaard.”

‘Ik geef aandacht aan de dingen die ik belangrijk vind: mijn gezin, familie, vrienden, werk, sporten en vrijwilligerswerk