Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘Samen werken aan ons familiebedrijf’

“Werken aan een duurzaam fundament onder je bedrijf met neveninkomsten die bij je passen, en denken in concepten met regelgeving als leidraad. Wanneer dit je mindset is, heb je denk ik toekomstperspectief”, zegt de 25-jarige Merel van Asseldonk op de Almkerkse boerderij.

Samen met haar ouders maakt Merel deel uit van de VOF. Met haar vader runt ze de boerderij en daarnaast werkt ze vier dagen bij AB, een uitzendbureau in de Agro-sector. Ze groeide op als jongste van drie zussen en een broer. Tijdens haar MBOopleiding maatschappelijke zorg besloot ze het roer om te gooien en voor het boerenleven te gaan. Ze deed een opleiding veehouderij op het MBO en agrarisch ondernemerschap op HBO-niveau voor meer diepgang. Tegelijkertijd proeft ze aan het dagelijks leven op de boerderij.

“Mijn vader geeft me ruimte om eigen keuzes te maken”

Merel vertelt enthousiast en overtuigend: “Door de introductie van de melkrobot is het ‘boeren’ aantrekkelijker geworden en mijn interesse groter. Nu kun je een sociaal leven hebben naast de boerderij. Dat heb je nodig, zeker wanneer je partner niet bij de dagelijkse werkzaamheden betrokken is. Ook is het fysieke werk door de technische ontwikkelingen minder zwaar. Ondanks alle robot- en digitalisering moet je alert blijven, want je kunt niet alles uitlezen aan data. Blijven kijken naar de koe is belangrijk. Met de melkdata kun je sturen op voeding, maar je moet beseffen dat koeien ook individuen zijn met ieder hun eigen DNA.”

“Wet en regelgeving heeft een grote plaats gekregen in de samenleving. Niet alleen in onze sector, kijk eens naar de zorg en de bouw. Hierdoor ben je steeds minder ondernemer. Uiteindelijk kiest de consument wat hij voor welk product wil betalen en kiest de boer een concept, binnen de regelgeving. Ik geloof niet dat de overheid de intentie heeft ons met regelgeving weg te vagen uit Nederland.”

Om kokervisie te voorkomen heeft Merels vader altijd deelgenomen aan studieclubs. Merel volgt dit voorbeeld en doet nu de ‘Leergang Kringlooplandbouw.’ “We hebben al kleine stappen gezet. Onze gronden worden nooit geploegd ten gunste van het bodemleven. Daarnaast doen we mee met het weidevogel concept van Len Bruining en hebben we braakliggende grond voor biodiversiteit. Ook overwegen we om mee te doen met ‘Planet Proof’ van Campina.”