Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een speld van waardering: ‘voor en door vrouwen’

Deel 3: Voor Tineke Feil, door Marian van der Wal

In deze bizarre ongrijpbare tijd willen we vrouwen die iets bijzonders doen in tijden van corona, laten merken dat wij dit bijzonder waarderen. Aan 5 vrouwen hebben we gevraagd een andere vrouw naar voren te schuiven om hen dit te vertellen. Iedere week geven we een ‘Vrouw en Altena’-speld aan zo’n bijzondere vrouw. De speld is ontworpen en gemaakt door goudsmid Sandra Hofman van ‘t Oude Schooltje in Sleeuwijk. Deze week vroegen we Marian van der Wal directeur Bibliotheek CultuurPunt Altena om de tweede speld uit te reiken aan wie er voor haar enorm bovenuit gesprongen is in de coronatijd.

 

Marian van der Wal:

Ik wil graag Tineke Feil nomineren. Zij is taalvrijwilliger en is tijdens de corona telefonisch en online doorgegaan met het begeleiden van laaggeletterde mensen. Dit zijn juist de mensen die nog verder in een isolement komen tijdens deze corona tijd. De maatregelen die op de televisie uitgelegd worden zijn voor hen niet te volgen. Zij zijn afhankelijk van bordjes, pijlen en pictogrammen die ze tegenkomen in winkels en openbare ruimtes. Het taalcafé is weggevallen, waar ze normaal gesproken hun verhaal kunnen vertellen en leren het gesprek met elkaar aan te gaan over hun dagelijkse bezigheden. Zij staat voor mij voor alle vrijwilligers die, nauwelijks zichtbaar voor het grote publiek, tijdens de corona allerlei vrijwilligerswerk zijn blijven doen, van boodschappen tot bellen en ondersteuning op afstand van (kwetsbare) medemensen.

Tineke: Het zijn niet alleen vluchtelingen die wij hier coachen, maar ook autochtonen. Wij wonen hier in een gebied waar 16 % van de bevolking niet taalvaardig is, 5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook begeleiden wij bedrijven waar medewerkers werkzaam zijn met een taal achterstand. Zo verklein je het ziekteverzuim en creëer je meer zelfvertrouwen bij de werknemer. Het is ontzettend zinvol werk, wanneer mensen taalvaardiger zijn, dan kunnen ze beter mee doen in de samenleving.

 

Vijf weken lang, een speld van waardering: ‘voor en door vrouwen’

Deel1: Voor Anneke van Walree, door Paula Jorritsma

Deel 2: Voor Nicolette van Andel, door Marianne Sijberden

Deel 3: Voor Tineke Feil, door Marian van der Wal