Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een speld van waardering: ‘voor en door vrouwen’

Deel 2: Voor Nicolette van Andel, door Marianne Sijberden

In deze bizarre ongrijpbare tijd willen we vrouwen die iets bijzonders doen in tijden van corona, laten merken dat wij dit bijzonder waarderen. Aan 5 vrouwen hebben we gevraagd een andere vrouw naar voren te schuiven om hen dit te vertellen. Iedere week geven we een ‘Vrouw en Altena’-speld aan zo’n bijzondere vrouw. De speld is ontworpen en gemaakt door goudsmid Sandra Hofman van ‘t Oude Schooltje in Sleeuwijk. Deze week vroegen we Marianne Sijberden van Perswinkel Communicatie om de tweede speld uit te reiken aan wie er voor haar enorm bovenuit gesprongen is in de coronatijd.

Marianne heeft op dinsdag 19 mei de speld uitgereikt aan Nicolette van Andel uit Sleeuwijk. “In een periode waarin de helft van Nederland nog lamgeslagen of ziek op de bank lag, peinzend over wat er toch allemaal gebeurde in de wereld, ging Nicolette gelijk in actie. Ze bracht soep bij de zieken en mensen in de streek die het gewoon heel hard nodig hadden. Ze deed het zeker niet alleen, in korte tijd wist ze een groot netwerk van 60 vrijwilligers om zich heen te verzamelen. Inmiddels is er 2000 liter soep gekookt en rondgebracht.”

Nicolette neemt de speld ontroerd aan namens alle vrijwilligers en vertelt: “De eerste week dachten we hier bij de Hartenbrigade dat er tijd was om te klussen. Maar dan komt ineens het besef! Normaal wordt hier op donderdag tussen de middag soep gegeten, gewoon een zoete inval met een diversiteit aan mensen. Laagdrempelig samen eten en praten. Maar die mensen kunnen niet meer naar ons komen, wij moeten naar hen. We gingen gewoon aan de slag, plaatsten een oproep op facebook voor vrijwilligers en vroegen donaties om soep te kunnen gaan koken. Er werd enorm enthousiast gereageerd, zowel de instroom van vrijwilligers als de giften waren overweldigend. Van Dampack kregen we de soepbekers en zo konden wij aan de slag. Onze oppervrijwilliger Iris Wijntje runt de keuken, samen met 20 vrijwilligers maakt zij alle soep. Drie dagen in de week wordt deze soep thuisbezorgd. Omdat we ambassadeurs in al de 21 dorpen hebben, wordt de vraag steeds groter. Inmiddels hebben we een dependance in Dussen bij de Dussenaar en in Werkendam bij Vlechtwerk.

Sociaal in hart en nieren
Nicolette werkt al meer dan 23 jaar als sociaal werker, ze werkte bij de Vleet in Woudrichem en werkt nu alweer bijna twee jaar samen met Janine Kant vanuit de Hartenjager in Giessen. Nicolette coördineert vanuit daar haar HartenBrigade, dit is onderdeel van Trema en heeft als doel mensen samenbrengen door met kleine dingen een groot verschil te maken, zowel voor jongeren als ouderen. En dát verschil maakt Nicolette zeker.