Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chantal de Schepper

Chantal de Schepper (46 jaar) uit Hank

Chantal de SchepperEigenaar van  Economisch Adviesburo de Schepper. Economie gaat over zoveel meer dan cijfers alleen. Als ik visies en plannen maak, zie ik mensen, relaties, samenwerkingskansen. De samenhang tussen economie, ecologie en maatschappij komt samen op het niveau van een  regio: de circulaire economie begint in de regio.

Mijn inspiratiebron?
Het geloof dat de regionale schaal een broedplaats is van lokale initiatieven. Kijk naar het verleden met Frits Philips, begonnen in zijn garage. En kijk naar Steve Jobs van Apple, ook zo klein begonnen. De slimme verbinding die zij maakten met hun omgeving maakte hen groot.

Waar sta je over vijf jaar?
Met hersenen, hart en ziel doe ik dan nog steeds met veel plezier mijn werk. Omdat we naar een nieuwe, circulaire, economie overgaan, hoop ik veel circulaire regioplannen te mogen maken, waarin de inhoud, regelgeving en subsidies dat versterken. Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan ‘rethinking economics’, met nieuw lesaanbod  circulaire economie voor scholen.

Maatschappelijk
Bestuurslid van het Sint Elisabeth Parochiebestuur en lid van de Parochiekerncommissie Hank. Adviseur Agrarische Natuurvereniging voor Europese mogelijkheden en trekker geweest van Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant. Lid regiegroep ‘van Gogh in Altena’. Business coach product ontwerper

www.economischadviesdeschepper.nl