Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2019 elfde toontje sprengerpluim

ALTENA – De elfde Toontje Sprengerpluim is vrijdag 8 maart in Xinix toegekend aan Riet de Graaf uit Nieuwendijk, bestuurder bij Waterschap Rivierenland. De Graaf is een bestuurder met gezond boerenverstand die zich al vele jaren bestuurlijk inzet voor de agrarische sector. Zo was ze eerste voorzitter van de ZLTO afdeling in Altena aan het begin van de 21e eeuw. In die periode nam ze het initiatief tot oprichting van de Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, die nog altijd een bloeiend bestaan leidt. Tevens was ze vier jaar lang voorzitter van de landelijke LTO werkgroep paardenhouderij. Sinds 2015 is zij bestuurder bij Waterschap Rivierenland vanuit de sector ongebouwd. Na de waterschapsverkiezingen begint ze aan haar tweede bestuursperiode bij het waterschap.

 

De Toontje Sprengerpluim wordt jaarlijks toegekend om vrouwen te stimuleren politiek en/of bestuurlijk actief te worden. Na 100 jaar vrouwenkiesrecht blijft het aandeel vrouwen in politiek en besturen nog altijd achter. Zo telt de gemeenteraad van Altena zeven vrouwen; een percentage van 22 procent. In het bestuur van Waterschap Rivierenland hebben vijf vrouwen zitting; een percentage van 17 procent.

De Toontje Sprengerpluim is een initiatief van Hannie Visser-Kieboom en wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt. De pluim is vernoemd naar Toontje Sprenger, het eerste vrouwelijke raadslid in de regio; zij werd in 1939 raadslid in de gemeente De Werken en Sleeuwijk. De Toontje Sprengerpluim is eerder toegekend aan Hettie van der Stelt, Sylvana de Backer, Carla Breuer, Loes Lijmbach, Hennie Schermers, Paula Jorritsma, Marienke van Lankeren, Jenneke Komejan, Corine Verweij en minister Carola Schouten.